Monday, July 22, 2024

archiveThailand Post

reBOX
NEWS

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กปร. เอสซีจีพี ส่งตู้วางหนังสือให้โรงเรียนใน สปป.ลาว

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กปร. เอสซีจีพี ส่ง ตู้วางหนังสือ จากแคมเปญ reBOX สู่โรงเรียนวัฒนธรรม (หลัก 67) สปป.ลาว