Tuesday, May 30, 2023

archiveGISTDA

NEWS

มิว สเปซ เผยแผนรุกธุรกิจในช่วง 10 ปีแรก

มิว สเปซ มุ่งเป็นผู้นำรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเครือข่ายด้านวัสดุอุปกรณ์และสินค้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศทั้งหมด