Thursday, April 18, 2024

archiveGISTDA

NEWSTechnology

สุดไฮเทค! Dow หนุน กรมทะเลฯ ใช้ระบบ ติดตามพื้นที่ป่าชายเลนจากภาพถ่ายดาวเทียม

Dow หนุน กรมทะเลฯ ใช้ระบบ ติดตามพื้นที่ป่าชายเลนจากภาพถ่ายดาวเทียม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับภาคี Dow & Thailand Mangrove Alliance เปิดใช้งานและจัดอบรมระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

NEWS

มิว สเปซ เผยแผนรุกธุรกิจในช่วง 10 ปีแรก

มิว สเปซ มุ่งเป็นผู้นำรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเครือข่ายด้านวัสดุอุปกรณ์และสินค้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศทั้งหมด