Monday, December 4, 2023

archiveAI Governance

AINEWS

ETDA เปิดตัวศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ AIGC

ETDA เปิดตัวศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC) แหล่งรวมความรู้และผู้เชี่ยวชาญสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI จับมือ เนคเทค -กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการแพทย์