Tuesday, March 21, 2023
Movement

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิทิสโก้ฯ ในโครงการ 40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน

เอไอเอ ประเทศไทย โดย จิราภรณ์ กนิษฐรัต (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร และพันธมิตรธุรกิจ และ ดาราวรรณ พฤทธิ์นิมิต (ขวาสุด) หัวหน้าฝ่ายขาย ฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร และพันธมิตรธุรกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โครงการ 40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส่งมอบให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน จำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ โดยมี ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และ ธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล (ซ้ายสุด) ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ในการมุ่งสนับสนุนผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น Healthier, Longer, Better Lives

สำหรับโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 เปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ในชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อโครงการ 40 ปี แห่งการให้” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ เลขที่ 0001-117-005-019-9 โดยสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ได้ทุกธนาคาร หรือสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ

Leave a Response