Monday, November 28, 2022

archiveMEA

NEWS

SCG จับมือ กฟน. และ กรุงเทพฯ มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW.ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน

เอสซีจี จับมือ การไฟฟ้านครหลวง และ กรุงเทพมหานคร มอบระบบหลังคาโซลาร์ 23.5 kW.ผ่านโครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน โดยนำร่องผ่านโรงเรียน วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร