Thursday, June 1, 2023

archiveDigital native

NEWS

สร้างจิตสำนึกในใจ หรือบังคับใช้กฏกติกา อะไรจะทำ #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา ได้ดีกว่ากัน

สร้างจิตสำนึกในใจ หรือบังคับใช้กฏกติกา อะไรจะดีกว่ากัน เป็นคำถามที่ ถูกใช้ในการแข่งขัน ในศึกโต้วาที Battle for Better #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา ด้วยญัตติที่ว่า การสร้างจิตสำนึกในใจ ทำให้ไซเบอร์บูลลี่จบได้มากกว่า บังคับใช้กฏกติกา