Sunday, October 1, 2023

archiveCaaS

CybersecurityNEWS

คาดการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในปี 2023 ส่อเค้ามีความรุนแรงมากขึ้น

ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ ภัยคุกคามไซเบอร์ รับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง เกิด APT แบบใหม่โจมตีแบบทำลายล้าง ขับเคลื่อนโดยบริการอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามสั่ง หรือ Cybercrime-as-a-Service