Friday, March 31, 2023
Movement

เมืองไประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบรถมินิบัส แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

าระ  ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย พิตราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบรถมินิบัส มูลค่า 3,850,000 บาท แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

โดยมี สิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ วิราศิณี ชัยมณี หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคขอนแก่น

Leave a Response