Saturday, June 3, 2023

archiveFotinet

ฟอร์ติเน็ต
Movement

ฟอร์ติเน็ต รับถ้วยรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ฟอร์ติเน็ต รับถ้วยรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1

CybersecurityNEWSPDPA

ฟอร์ติเน็ตชูสูตรสำเร็จ 2+1 เร่งรับมือการดำเนินการตาม PDPA

ฟอร์ติเน็ตชูสูตรสำเร็จ 2+1 เพื่อเร่งใช้ PDPA แนะลูกค้าที่ใช้ฟอร์ติเกตและฟอร์ติเซียม เปิดใช้โทเก้น 2FA เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที