Tuesday, March 28, 2023

archiveบลูบิค

Movement

บลูบิค คว้า 2 รางวัล จากเวที SET Awards 2022 Best Innovative Company – Deal of the Year

มื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK นำโดย ศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และวรัทย์ ไล้ทอง ผู้อำนวยการสายงาน ERP Advisory เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในงาน SET Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (Deal of the Year)

และรางวัลบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovative Company Awards) จากการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE เพื่อเป็นโซลูชันให้กับผู้ใช้งาน SAP ที่ต้องเผชิญปัญหาความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งานระบบ ให้สามารถใช้งาน SAP บนแพลตฟอร์มที่คุ้นเคยอย่าง LINE ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน LINE Thailand ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในธุรกิจคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัล SET Awards 2022 มีขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย