Friday, March 31, 2023
Movement

แอ๊พซินท์ ติดอันดับบริษัทเติบโตสูงจากการจัดอันดับโดย Financial Times

แอ๊พซินท์

แอ๊พซินท์ติดอันดับต้นๆ ในกลุ่มไอทีและซอฟต์แวร์จากการจัดอันดับบริษัทเติบโตสูงในเอเชียแปซิฟิกปีที่ 5 ของ Financial Times

อ๊พซินท์ ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัล สัญชาติไทย ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่งจากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times สำหรับบริษัทที่เติบโตสูงในเอเชียแปซิฟิก

โดยแอ๊พซินท์_จัดอยู่ในอันดับ 2 ในกลุ่มบริษัทไทย และอันดับที่ 153 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเป็นอันดับ 1 ในฐานะบริษัทสัญชาติไทยและติด 10 อันดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกลุ่มธุรกิจไอทีและซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุดในการจัดอันดับครั้งนี้

รายงานการจัดอันดับบริษัทที่เติบโตสูง 500 อันดับในเอเชียแปซิฟิกปีที่ 5 ของ Financial Times ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ Statista ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก และถือเป็นรายงานที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน

รายงานฉบับดังกล่าวเป็นการจัดอันดับบริษัททั่วภูมิภาค โดยดูจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้บริษัทระหว่างปี 2561 ถึง 2564 และจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องมีรายได้อย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ในปี 2561 และอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 โดยจะใช้อัตราการเติบโตของรายได้ระหว่างปี 2561 ถึง 2564 ที่เป็นการเติบโตจากภายในเป็นหลัก

แอ๊พซินท์มีรายได้ในปี 2564 ถึง 9.96 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 320.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.21 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 370.1 เปอร์เซ็นต์

Leave a Response