Monday, December 4, 2023

archiveMobile Wallet

Digital TransformationFinTechNEWS

เทนเซ็นต์ พัฒนาแอปฯ ชำระเงิน บัญชีลูกค้าต่างประเทศใช้จ่ายผ่านบัตรในจีนได้แล้ว

เทนเซ็นต์ ยกระดับประสบการณ์การชำระเงินผ่านมือถือ และกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ในต่างประเทศ ที่มาเยือนประเทศจีนเหมือนการชำระเงินของคนในท้องถิ่น

Real time Payment
ArticlesFinTech

ผลสำรวจการเติบโต การชำระเงินแบบเรียลไทม์ ในประเทศไทย

เอซีไอ เวิลด์ไวด์ เผยผลการศึกษาล่าสุดชี้ธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในไทยเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2563 เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เร่งให้มีการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว