Monday, December 4, 2023

archiveMobile Commerce

NEWS

NTT DATA ส่งมอบซุปเปอร์แอปฯเพื่อธุรกิจเสริมแกร่ง ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ รุก AEC

NTT DATA ส่งมอบซุปเปอร์แอปฯเพื่อธุรกิจเสริมแกร่ง ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ รุก AEC ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม และพม่า