Monday, November 28, 2022

archiveMitsubishi Electric

5GNEWS

Mitsubishi Electric จับมือ DOCOMO ติดตั้ง Private 5G โรงงานต้นแบบใน EEC

Mitsubishi Electric ประกาศความร่วมมือ DOCOMO ติดตั้ง Private 5G ณ สร้าง โชว์รูมของโรงงานอัจฉริยะต้นแบบ บนเครือข่าย Private 5G ใน EEC ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้เสร็จภายไตรมาส 3 ปี 2565