Wednesday, December 6, 2023

archiveInfobip

Articles

4 เทรนด์ สำหรับผู้ค้าปลีก ฟื้นตัวจากวิกฤติ

รายงาน ในหัวข้อ จากยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่วิกฤติ และการฟื้นตัวอีกครั้ง: การปรับตัวของผู้ค้าปลีกในสภาพแวดล้อมแบบใหม่ มุ่งช่วยเหลือผู้ค้าปลีกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวและเติบโตอีกครั้งอย่างยั่งยืน