Sunday, March 26, 2023

archiveIMET MAX

NEWS

IMET MAX ดึง 12 ผู้บริหารระดับชาติ อาสาปั้น ผู้นำรุ่นใหม่

IMET MAX ก้าวสู่ปีที่ 5 เปิดตัว 12 ผู้บริหารระดับชาติ อาสาปั้น “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่ทั้งเก่งและดี ผ่านกระบวนการ Mentoring สร้างอุทยานผู้นำ ตอบแทนคุณสังคมไทย