Monday, December 4, 2023

archiveiF Design Award

NEWSProducts

ฟูจิฟิล์มคว้ารางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับสากล iF Design Award สูงสุดถึง 24 รายการ

ฟูจิฟิล์มได้รับรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ iF Design Award ปี 2022 มากถึง 24 รายการจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งนับว่าสูงที่สุดที่เคยมีมา