Monday, December 4, 2023

archiveHeart Tech

InsurTechNEWS

ไทยประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ Exponential Program

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล จับมือ Rise เปิดตัว Exponential Program เฟ้นหาสตาร์ทอัพจากทั่วโลก สร้างนวัตกรรมเพื่อมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีแบบครบรอบด้านให้กับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมผลักดันธุรกิจประกันชีวิตไทยสู่ InsureTech