Thursday, June 1, 2023

archiveETDA Digital Citizen

CybersecurityeGovernmentNEWS

ETDA ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

ETDA นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ แก่เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ กว่า 110 คน ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC

NEWS

ETDA มอบของขวัญวันเด็ก เปิดคลังความรู้ ETDA Digital Citizen เอาใจวัยใสยุคดิจิทัล

ETDA  มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2565 เปิดกล่องคลังความรู้ ชู“คู่มือคนไทย Go Cyber ฉบับวัยใส วัยเก๋า”  เอาใจวัยใสยุคดิจิทัล ท่องโลกไซเบอร์ อย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน