Saturday, June 3, 2023

archiveData Science & Machine Learning Platforms

NEWS

SAS ร่วมกับ VST ECS รุกตลาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลุ่มธุรกิจในไทย

SAS ประกาศความร่วมมือกับ VST ECS (Thailand) รุกตลาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และเทคโนโลยีด้าน AI สำหรับกลุ่มธุรกิจในไทย