Tuesday, May 30, 2023

archiveCrypto Payment

BlockchainFinTechNEWS

ธปท. ก.ล.ต. และ กค. ควบคุมการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล ชำระค่าสินค้าและบริการ

ธปท. ก.ล.ต. และ กค. เข้าควบคุมการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล ชำระค่าสินค้าและบริการ ห่วงกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา การถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เครื่องมือของการฟอกเงิน

BlockchainFinTechNEWS

เพย์ โซลูชั่น เดินหน้าผลักดันบริการรับชำระเงินคริปโต

เพย์ โซลูชั่น ประกาศแผนต่อยอดการบริการทางการเงิน เดินหน้าผลักดันบริการรับชำระเงินคริปโต และบริการชำระเงินออนไลน์รูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร สอดรับพฤติกรรม ความนิยมของระบบการเงินออนไลน์และกระแสคริปโต