Monday, December 4, 2023

archiveBYOD

BYOD
AR/VRArticlesCybersecurity

แคสเปอร์สกี้ แนะนำองค์กรกำหนดนโยบาย BYOD ใหม่ ลดความเสี่ยงการทำงาน Hybrid

แคสเปอร์สกี้ รายงานโมบายมัลแวร์ในไทยและอาเซียนมีแนวโน้มลดลง แต่เตือนภัยคุกคามบนมือถือมุ่งโจมตีบริการธนาคารบนมือถือ และลดความเสี่ยงการทำงานแบบ Hybrid ด้วยการกำหนดนโยบาย BYOD ใหม่