Monday, December 4, 2023

archiveBLA Happy Life App

InsurTechNEWS

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) เดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งเน้น 5 มิติหลักเสริมสร้างความสามารถการแข่งขัน ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ปักธงผู้นำด้านการบริการสุขภาพเป็นเลิศและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมชัดเจน