Wednesday, July 24, 2024

archiveApple Car Play

CarTechNEWS

The New Subaru XV EyeSight Driver Assist เปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2021

The New Subaru XV EyeSight Driver Assist เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2021 สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ในโลกเสมือนจริง – Subaru VR Lab พิสูจน์สมรรถนะนวัตกรรมความปลอดภัยกว่า 100 รายการ