Monday, March 27, 2023

archiveแอปพลิเคชัน

Technology

พบจุดอ่อน WFH, Food Delivery, และแอป Messaging เป็นภัยคุกคามต่อการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

เทรนด์ไมโคร เปิดเผยภาพรวมภัยคุกคามครึ่งปีหลัง พบจุดอ่อนที่เป็นภัยคุกคามต่อการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การทำงานจากที่บ้าน (WFH), การใช้งาน Food Delivery, แอปพลิเคชัน Messaging และข่าวสารข้อมูลจำนวนมหาศาลจากภาคส่วนต่างๆ ที่กลายเป็นความท้าทายใหม่ๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัย

Technology

โซลูชันฐานข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้

คริส แพพป์ จากนูทานิคซ์ ได้เขียนบทความแนะนำถึง จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูล ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มด้วยการขจัดการทำงานหรือทรัพยากรที่เป็นไซโล และการลดภาระงานประจำวันที่เกิดจากความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน