Sunday, March 26, 2023

archiveแฟลช เอ็กซ์เพรส

NEWS

แฟลช เอ็กซ์เพรส เข้าอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

แฟลช เอ็กซ์เพรส เข้าอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มุ่งสร้างกำลังใจพร้อมให้แนวทางการประกอบอาชีพ เตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง