Friday, March 31, 2023

archiveเอสจี แคปปิตอล

FinTechNEWS

ซิงเกอร์ ดัน เอสจี แคปปิตอล ลงสังเวียนธุรกิจสินเชื่อชูโรง รถทำเงิน เจาะลูกค้า B2B

ซิงเกอร์ ดัน เอสจี แคปปิตอล ลงสังเวียนธุรกิจสินเชื่อชูโรง “รถทำเงิน” เจาะลูกค้า B2B ชูจุดแข็ง เข้าใจ เข้าถึง เป็นเพื่อนคู่คิดตั้งเป้าปั้นพอร์ตแตะ 50,000 ลบ. พร้อม IPO ปีนี้