Saturday, March 25, 2023

archiveเน็ตทำกิน

Digital Transformation

ดีแทค เน็ตทำกิน ปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ ยกระดับทักษะดิจิทัลให้ผู้สูงวัย

ดีแทค เน็ตทำกิน จับมือ ดีป้า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ยังแฮปปี้ (YoungHappy) สานต่อโครงการ เน็ตทำกิน ภารกิจปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ ยกระดับทักษะดิจิทัลค้าขาย-รับมือความเสี่ยงออนไลน์ให้ผู้สูงวัย เฟสแรกรับ 250 คน