Sunday, March 26, 2023

archiveเงินติดล้อ

Movement

เงินติดล้อ จัดอบรมหลักสูตร ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

ริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย มิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร (แถวกลาง ที่ 10 จากขวา)ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม เป็นตัวแทนนำทีมจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ให้แก่ กลุ่มพนักงานพิเศษภายในองค์กร” จำนวนกว่า 50 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานในหัวข้อ การออมเงิน, ความสำคัญของประกันภัย และ พ.ร.บ. ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ เพื่อสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและประกันภัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเงินติดล้อได้เปิดรับผู้พิการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่พิการทางการได้ยิน เพื่อเป็นการหยิบยื่นโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ