Monday, March 27, 2023

archiveอลิอันซ์

InsurTechNEWS

อลิอันซ์ตอกย้ำความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

อลิอันซ์เปิดแนวทางปฏิบัติต่อธุรกิจน้ำมันและก๊าซ เพื่อเร่งการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เหลือศูนย์ เร่งจัดการให้ธุรกิจในเครืออลิอันซ์ทั่วโลกเป็นธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573

InsurTechNEWS

อลิอันซ์ อยุธยา โชว์แกร่ง สถานะการเงินปึ้ก พร้อมเดินหน้าปี 65 ชูกลยุทธ์เติบโต

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย โชว์แกร่ง สถานะการเงินปึ้ก พร้อมเดินหน้าปี 65 ชูกลยุทธ์เติบโต ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 6.2 พันล้านบาท