Friday, December 8, 2023

archiveวิริยะฯ

InsurTechNEWS

วิริยะฯ – กรมการขนส่งฯ จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 65

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2565 มุ่งสร้างจิตสำนึกนักขับขี่รถยนต์มือใหม่ ส่งเสริมวินัยจราจรและการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เผยปี 65 อบรม 2 รุ่น “28-29 พ.ค. และ 23-24 ก.ค.65” พร้อมเปิดรับสมัคร! เฉพาะผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน