Saturday, March 25, 2023

archiveฟอร์ติเน็ต

NEWS

ฟอร์ติเน็ต วางกลยุทธ์รอบด้านสร้างการเติบโต 40%

ฟอร์ติเน็ต ตั้งเป้ารุกหนักในตลาดองค์กรในปี 2565 สบโอกาสปฏิรูปด้านดิจิทัล ทำงานจากทางไกล 5G และคลาวด์คอมพิวติ้ง ตั้งเป้าการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ 30-40% ขยายส่วนแบ่งการตลาด 50% ในตลาดบริการการเงิน

NEWS

ฟอร์ติเน็ตแต่งตั้ง ภัคธภา ฉัตรโกเมศ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

ฟอร์ติเน็ตแต่งตั้ง ภัคธภา ฉัตรโกเมศ เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ เพื่อพลิกเกมธุรกิจให้ครอบคลุมตลาดในทุกขนาด เน้นขยายตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ และ Managed services ช่วยองค์กรไทยปฏิรูปดิจิทัลอย่างปลอดภัย