Friday, March 31, 2023

archiveซิงเกอร์

FinTechNEWS

ซิงเกอร์ ดัน เอสจี แคปปิตอล ลงสังเวียนธุรกิจสินเชื่อชูโรง รถทำเงิน เจาะลูกค้า B2B

ซิงเกอร์ ดัน เอสจี แคปปิตอล ลงสังเวียนธุรกิจสินเชื่อชูโรง “รถทำเงิน” เจาะลูกค้า B2B ชูจุดแข็ง เข้าใจ เข้าถึง เป็นเพื่อนคู่คิดตั้งเป้าปั้นพอร์ตแตะ 50,000 ลบ. พร้อม IPO ปีนี้