Monday, March 27, 2023

archiveช้อปปี้

NEWS

ช้อปปี้ เดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อสังคม มุ่งสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล

‘ช้อปปี้’ เดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อสังคม มุ่งสร้างอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลที่สดใสและเข้าถึงทุกคน​​ 1 ใน 6 ของยอดคำสั่งซื้อมาจากผู้ใช้งานครั้งแรก ในขณะที่จำนวนผู้ขายบนช้อปปี้ที่อยู่นอกเมืองใหญ่เติบโตขึ้นถึง 70% ในปี 2564