Saturday, March 25, 2023

archiveกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

InsurTechNEWS

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ Work Smart Live Smart

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “Work Smart Live Smart” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Green Insurer และสุดยอดบริษัทในฝันของคนทำงาน ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ

InsurTechNEWS

กรุงไทย-แอกซ่า เปิดตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ในต่างประเทศ

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพและดิจิทัล  เปิดตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ในต่างประเทศ