Wednesday, July 24, 2024
NEWS

ปับลิซีส เซเปียนท์ออกคู่มือแนะวิธีสร้าง Embedded Banking – เน้นปรับพัฒนาได้อย่างคล่องตัว

Publicis Sapient ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน พบยอดรายได้ของธุรกิจที่มีบริการด้านธนาคารฝังตัวทั่วโลกสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราการเติบโตทบต้นที่ 40% ต่อปี  เร่งออกคู่มือแนะนำขั้นตอนสำคัญช่วยธนาคารดำเนินการเพื่อเข้าสู่ธุรกิจด้วยความสำเร็จ

ปับลิซีส เซเปียนท์ (Publicis Sapient) บริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันได้เผยรายงาน “How to make embedded finance work at scale”

ซึ่งเขียนโดย คอร์บิเนียน เครโน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์ และ รอนนี่ มิตรา ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีและหัวหน้าสายงานธุรกิจผสม เพื่อแนะนำองค์กรผู้ให้บริการทางการเงินสร้างข้อเสนอซึ่งมีบริการด้านการเงินฝังตัว (Embedded finance) ที่ประสบความสำเร็จ

รายงานได้ชี้ให้เห็นว่าบริการทางการเงินที่ฝังตัวอยู่ในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตนั้นสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ มากมายได้อย่างไร  กลุ่มฟินเทคทั่วโลกเป็นผู้ที่เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่มีบริการด้านการเงินฝังตัวก่อนใครและมีความก้าวหน้าในธุรกิจด้านนี้มากที่สุด ในขณะที่ธนาคารต่างๆ ได้ก้าวตามเข้ามามากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจรูปแบบ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (Buy now, pay later) ซึ่งมีการชำระเงินที่ฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้านั้น และกำลังขยายตัวไปยังกิจการอื่นๆ ทั้งในธุรกิจการธนาคารเพื่อรายย่อยและธนาคารพาณิชย์อีกด้วย

นอกจากนี้ รายงานเสนอแนวทางสำคัญในเชิงลึกที่กลุ่มธนาคารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองบริการด้านการเงินฝังตัวของตนเอง และอธิบายถึงศักยภาพในด้านต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อผนึกกำลัง ช่วยให้ธนาคารสร้างบริการและปรับข้อเสนอได้อย่างคล่องตัวได้

ผู้เขียนคู่มือนี้เล่าถึงความท้าทายต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของเส้นทางพัฒนาบริการด้านการเงินฝังตัว และชี้ให้เห็นว่าจากประสบการณ์ของผู้เขียน ธนาคารยังไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับตลาดได้ เนื่องจากธนาคารยังไม่สามารถระบุกลุ่มตลาดลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนพอ หรือมุ่งกลุ่มลูกค้าผิดกลุ่ม ธนาคารจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโมเดลใหม่

ซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถตระหนักและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้อง อันหมายถึงผู้บริโภค พันธมิตรคู่ค้า และธนาคาร และจะช่วยให้ธนาคารยืนในตำแหน่งผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ หลุดพ้นจากการให้บริการซ้ำกับรายอื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างระบบนิเวศที่ให้ประโยชน์ได้จริง

คอร์บิเนียน เครโน รองกรรมการผู้จัดการในกลุ่มกลยุทธ์แห่งปับลิซีส เซเปียนท์ และผู้เขียนรายงานร่วมได้กล่าวว่า “เราพบแนวคิดที่สำคัญที่สุด 4 ประการที่ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณา หากต้องการก้าวไปสู่ธุรกิจของการเงินฝังตัวซึ่งมีมูลค่าของธุรกิจสูงประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโต 40% ต่อปีนี้”

“ประโยชน์อันโดดเด่นของธุรกิจด้านการชำระเงินแบบฝังตัวนี้ คือ สามารถนำบริการด้านการธนาคารไปยังที่ที่ลูกค้าอยู่ ปรับธุรกรรมนั้นให้ง่าย สามารถทำได้โดยไม่ต้องเปิดแอปของธนาคารหรือเว็บไซต์ หรือป้อนรายละเอียดของบัตรใดๆ

ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มนี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก อาจทำให้คู่แข่งที่มีศักยภาพเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ได้ด้วยเช่นกัน ปับลิซีส เซเปียนท์จึงได้เขียนคู่มือนี้ขึ้นมา เพื่อนำเสนอเส้นทางอันชัดเจนช่วยลูกค้าก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ”

คู่มือนี้ยังอธิบายถึงการให้ลำดับความสำคัญของปัจจัยสู่ความสำเร็จไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ แผนการหาลูกค้า แผนการด้านพันธมิตรคู่ค้า การออกแบบแพลตฟอร์มและศักยภาพจากอีโคซิสเต็มต่างๆ และกระบวนการส่งมอบบริการ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือภาษาอังกฤษฉบับเต็มได้ที่: คู่มือสร้างช่องทางการเงินแบบฝังตัวที่ปรับพัฒนาได้ (How to make embedded finance work at scale)