Tuesday, March 21, 2023
Movement

BKI มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย วรัญญา เทพสาร (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st ให้แก่ จันทร์เพ็ญ บุญหนัก (ที่ 2 จากซ้าย)

ซึ่งเป็นมารดาของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็นเงินจำนวน 424,860 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากกรณี อาทิตย์  ไชยแหม่ง ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี อลิษา พัฒชะนะ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองแค ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหนองแค จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Response