Monday, December 4, 2023
InsurTechNEWS

AIA ผนึกกำลังโรงพยาบาลชั้นนำในเครือพันธมิตร จัดงาน AIA MEETUP 2022

เอไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลังโรงพยาบาลชั้นนำในเครือพันธมิตร จัดงาน AIA MEETUP 2022 นำร่องพัฒนามาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อไอเอ ประเทศไทย ผนึกกำลังโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเครือพันธมิตร กว่า 33 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นำร่องจัดกิจกรรม AIA MEETUP 2022 เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพ ให้สะดวก และมีความรวดเร็วมากขึ้น ตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์

เพื่อยกระดับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพแก่ลูกค้าเอไอเอ และลูกค้าของโรงพยาบาล โดยงานได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ ซึ่งปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ชั้น 5 พารากอนซินิเพล็กซ์ สยามพารากอน

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 1 และผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ (กลาง) นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์แพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ (ที่ 2 จากซ้าย) วิมลพร ไสยวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ (ซ้ายสุด) และ ญดา วงศ์ทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษ และกิจกรรมลูกค้า (ที่ 2 จากขวา)

กิจกรรม AIA MEETUP 2022 จัดขึ้นเพื่อเดินหน้าผนึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเครือพันธมิตรภายใต้แนวคิด “การเปลี่ยนโรงพยาบาลพันธมิตรจากคู่ค้าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อให้ลูกค้าเอไอเอ และลูกค้าของโรงพยาบาลได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำให้การเคลมรวดเร็วขึ้น ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดยภายในงานประกอบด้วย 3 หัวข้อบรรยายหลัก

1.Faster Claim process โดย นายแพทย์ สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย

2.Simpler Communication โดย  วิมลพร ไสยวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอประเทศไทย

3.Better Together โดย  ญดา วงศ์ทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสิทธิพิเศษ และกิจกรรมลูกค้า เอไอเอ ประเทศไทย

นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 1 และ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย อยู่เคียงข้างและดูแลคนไทยมาเป็นเวลากว่า 84 ปี เราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทย

โดยตลอดระยะเวลากว่า 8 ทศวรรษ เอไอเอมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลมากกว่า 5.1 ล้านคน* หรือคิดเป็นจำนวนกรมธรรม์มากกว่า 8 ล้านฉบับ และลูกค้าองค์กรอีกกว่า 11,000 องค์กร ซึ่งนับเป็นร้อยละ 30 ของทุนประกันทั้งหมดในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกันมานานกว่า 45 ปี เอไอเอ มีโรงพยาบาลคู่สัญญามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 374 แห่ง และคลินิกกว่า 229 แห่งทั่วประเทศ ในความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือพันธมิตรในครั้งนี้ เป็นการวางแผนเพื่อมุ่งพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพ ให้ลูกค้าเอไอเอและลูกค้าโรงพยาบาลได้รับความสะดวก และความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ถือเป็นการยกระดับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยอีกด้วย”

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

Leave a Response